Tác giả Nguyễn Thủy Tiên

Giới thiệu về tác giả Nguyễn Thủy Tiên

Nguyễn Thủy Tiên là một tác giả được chứng nhận từ trường học viện báo chí và tuyên truyền Hà Nội.

Nguyễn Thủy Tiên hiện có 5 năm kinh nghiệm trong việc biên tập nội dung cho phòng khám đa khoa Thái Hà.

Sinh năm: 10/01/1996

Quê Quán: Hà Nội - Việt Nam

Trình độ: Chuyên gia content

Quá trình đào tạo và công tác: Năm 2013 tôi từng học tập tại học viện báo chí và tuyên truyền Hà Nội tại đây.

Nguyễn Thủy Tiên là một tác giả được chứng nhận từ trường học viện báo chí và tuyên truyền Hà Nội.